Vaikuttajamarkkinointi on tehokkaimmillaan paljon enemmän kuin yksittäinen blogipostaus tai tubevideo. Oikein valittujen vaikuttajien kanssa ihmiset ja heidän tarinansa voidaan tuoda osaksi yrityksen maksettua, vuokrattua, ansaittua ja omaa mediaa. Miten tämä tapahtuu käytännössä?

Tuntuuko sinusta siltä, että markkinoinnissa puhutaan aivan liian harvoin ihmisistä? Siis niistä henkilöistä, jotka todella ostavat, käyttävät ja kuluttavat tuotteita ja palveluita. He ovat persoonia, jotka tekevät ostopäätöksiä ja toimivat myös yhä enemmän brändien viestinviejinä omissa verkostoissaan.

– Tunnistamalla mikrovaikuttajia ja heille tärkeitä motivaattoreita, luodaan parhaimmillaan markkinointia, jonka vaikuttavuus on moninkertainen verrattuna perinteisiin mainonnan keinoihin. Monitasoinen vaikuttajayhteistyö yhdistettynä muihin markkinointiviestinnän keinoihin luo uskottavaa tarinankerrontaa, aitoa ja ajankohtaista sisältöä sekä tuo uusia ideoita liiketoiminnan kehittämiseen, tiivistää vaikuttajamarkkinoinnin asiantuntija Inna-Pirjetta Lahti PING Helsingistä.

Vaikuttajamarkkinointi on ihmisten välistä vuorovaikutusta

Lahden mielestä mainos- ja viestintäkampanjat pitäisi suunnitella ihmisiltä ihmisille. Olisi tunnistettava sellaiset tarinat, jotka aidosti kiinnostavat ja palvelevat ihmisiä lukijaa tai katsojaa. Samalla olisi myös löydettävä ne vaikuttajat, jotka vievät näitä tarinoita luontevasti eteenpäin omissa kanavissaan.

– Uudenlaiset markkinoinnin väylät ja lainalaisuudet tarjoavat ketterille ja rohkeille yrityksille loputtomasti mahdollisuuksia, uskoo Lahti.

– Vanhoihin poteroihin ei kannata Human to Human -median aikakaudella kaivautua. Tässä ajassa yrityksen koko liiketoiminnasta on tullut media, ja jokainen potentiaalinen asiakas voi toimia tehokkaana myynnin edistäjänä.

Viime aikoina on Lahden mukaan jo nähty useita upeita toteutuksia, joissa ihmiset on otettu mukaan markkinointiin vaikuttajina. Samalla on myös nähty, kuinka suuri aitojen tarinoiden vaikutus voi olla yritysten liiketoimintoihin.

Mitä vaikuttajamarkkinointi on käytännössä?

Lahden mukaan vaikuttajamarkkinointi ei ole yksittäisiä blogipostauksia tai tubevideoita, vaan kyseessä on laajempi kokonaisuus. Vaikuttajamarkkinointi on muun muassa:

  • Blogipostauksia, videoita tai kuvia vaikuttajan kanaviin (sisältöyhteistyö)
  • Sisältöä yrityksen omiin kanaviin vaikuttajan nimellä/kuvalla (sisällöntuotanto)
  • Brändilähettiläänä toimimista (brand ambassadors)
  • Yhteistyötä somekanavissa, esim. vaikuttajan omat tai yritysten kanavien haltuunotot (mm. Instagram, Snapchat, Twitter)
  • Kilpailuja loppukuluttajille
  • Osallistumista tuote- ja palvelukehitykseen tai testaukseen
  • Tapahtumia, matkoja, workshoppeja
  • Affiliate-linkkejä ja widgettejä
  • Display-mainontaa