Hyvä Twitter-tili ei synny itsestään. Ei riitä, että perustat tilin ja jäät vain odottelemaan suurta someihmettä. Kaikissa somepalveluissa ihmiset ovat tärkeitä. Twitterissä henkilöstön tilien tuki yhteisön tileille on erityisen tärkeää. Onneksi Twitterissäkin vaivannäkö yleensä palkitaan. Jokainen yhteisö voi saavuttaa Twitterillä ainakin kolme selvää hyötyä.

Somessa organisaation kannattaa käyttää niitä kanavia, joissa sen kohderyhmätkin ovat. Vaikka Twitteriä käyttää prosentuaalisesti melko pieni joukko suomalaisia, etsii moni heistä kuitenkin Twitterin kautta tietoa ja haluaa kohdata organisaatioita myös siellä.

– Nykyisellään jaottelu B2B- tai B2C -kohderyhmiin ei ole sosiaalisessa mediassa enää täysin toimiva ajattelumalli. Somessa näkyy H2H-mentaliteetti. Ihmiset puhuvat siellä toisille ihmisille. Erityisesti tämä pätee juuri Twitteriin. Siksi myös organisaatioilla on syytä olla hyvinkin inhimillinen ja persoonallinen profiili ja tapa viestiä, toteaa Viestintäpalvelu Taika Oy:n Twitter-asiantuntija Tia Härkönen.

Yhteisö voi Twitterissä ottaa osaa keskusteluihin ja tuoda organisaatiostaan esiin sellaisia piirteitä ja arvoja, joita siihen ei ehkä normaalisti liitetä. Tällä voi olla suuri merkitys esimerkiksi uusien työntekijöiden rekrytoinnissa sekä brändin luonnissa.

Hiljaiset signaalit talteen Twitterissä

Hyvä Twitter-tili ja sen perustaminen on organisaatiolle usein myös taktinen toimenpide. Organisaatio ei välttämättä tavoittele itselleen suurta joukkoa seuraajia, vaan Twitterissä halutaan seurata muita ja pysyä hereillä hiljaisista signaaleista.

– Twitterissä käytettävillä hästägeillä, eli #-merkeillä, pystyy etsimään vaikka minkälaisia keskusteluja ja aiheavauksia. Myös pelkkä sanahakukin voi nostaa esiin mielenkiintoisia ja yhteisölle oleellisia tietoja, vinkkaa Härkönen.

Keskustele, vastaa kysymyksiin, pysyttele kärryillä

Usein Twitterin hyötykäyttö perustuu myös kysymyksiin ja kommentointiin. Kaikki tällainen vuorovaikutus menee ohi niiltä yhteisöiltä, jotka eivät ole itse läsnä Twitterissä.

– Ette saa tietoa saamistanne kehuista tai haukuista, eikä teillä ole mahdollisuutta korjata mahdollisia virhekommentteja, koska ette tiedä, että teistä niitä annetaan.

Hyvä Twitter-tili ja kolme suurinta hyötyä organisaatiolle

Organisaation oman Twitter-tilin suurimpia hyötyjä ovat Härkösen mukaan:

  1. erilaisten kohderyhmien monipuolinen kohtaaminen ja läsnäolo
  2. yhteisölle tärkeiden ja keskeisten asioiden seuranta #hästägeillä
  3. tietojen jako ja vuorovaikutus, ei vain omien asioiden yksipuolinen jakaminen.