Monikanavaisuus on jo päivän teema kaikessa julkaisemisessa. Sisällöntuottajan ja markkinointiviestinnän ammattilaisen osaamisportfolio koostuu yhä enemmän eri kanavien sisällöllisestä ja teknisestä osaamisesta. Nykyisellä julkaisutahdilla ei ole yleensä enää aikaa eikä resursseja tuottaa julkaisukokonaisuuksia usean eri henkilön voimin. Onko aivan kaikki siis tehtävä jatkossa itse?

Ammattitaitoiselta sisällöntuottajalta odotetaan nykyään laajaa teknistä osaamista. Painetun viestinnän ammattilaisilta vaaditaan myös digitaalisten julkaisukanavien teknistä osaamista.

– Ammattimaisen sisällöntuottajan ja julkaisijan osaamisen minimivaatimus on ainakin kaiken staattisen materiaalituotannon hallinta. Tähän kuuluvat siis tekstit, kuvat, grafiikat ja taulukot. Lisäksi on osattava hyödyntää erilaisia julkaisualustoja ja -automaatioita, kuten taittopohjia, julkaisujärjestelmiä ja -ohjelmistoja. Printti ei ole kuollut vaan julkaisujen digivaatimusten lisäksi myös printin osaaminen kuuluu edelleen markkinointiviestinnän ammattilaisen työkalupakkiin, toteaa koulutussuunnittelija Timo Matikainen People Group Academysta (PGA).

Sekunttikello kirittää julkaisijaa

Markkinointiviestinnän ammattilaisen osaamisvaatimukset lisääntyvät monella rintamalla. Jo perustuotannossa edellytetään entistä nopeampaa tuotantoa laadusta tinkimättä. Digitaalisten julkaisukanavien osalta perusvideotuotantoa voidaan pitää jonkinlaisena standardina. Ns. ”photoshop”-editointi olisi siis jo osattava.

– Modernin julkaisijan osaamispääoma vaatii eniten kehittämistä siksi, että yhä useammassa työtehtävässä on sekuntikello tavalla tai toisella mukana. Mittaaminen ja analyysien tekeminen ovatkin yhä keskeisemmässä roolissa markkinointi- ja viestintäammattilaisen työssä. On osattava vähintään perusteet muun muassa Google Analyticsistä sekä monen muun somepalvelun analytiikkatyökaluista, huomauttaa toimitusjohtaja Janne Korhonen PGA:sta.

– Ohjelmistovalmistajat tarjoavat nykyisin julkaisijoiden käyttöön yhä enemmän ”puolivalmiita” toteutuspohjia esimerkiksi liikegrafiikkaan. Näin siirtymä staattisten grafiikoiden toteutuksesta elävämpään animaatiotuotantoon madaltuu huomattavasti, jatkaa Korhonen.

Monikanavaisuus on suuri haaste – mutta myös mahdollisuus

Monikanavaisuus tuo useiden eri kanavien lisäksi markkinointiviestijän eteen myös monia erilaisia ohjelmistoja. Sellaisia kuin Photoshop, Illustrator ja Indesign. Parhaan hyödyn ohjelmistoista saa, kun osaa käyttää niitä luovasti toistensa tukena.

– Yhteiskäytöllinen osaaminen edellyttää yksittäisten ohjelmien perustasoa parempaa osaamista sekä rutinoitua tekemistä. Ohjelmistojen yhteiskäytöllinen osaaminen mahdollistaa erottautumiskykyisten kokonaisuuksien toteutuksen. Lopputulos on tällöin näyttävämpi, vaikuttavampi ja selkeämpi, mutta siksi usein myös taloudellisesti kilpailukykyisempi, painottaa Timo Matikainen.