Elämyksellinen liikkuva grafiikka syntyy animaatioita, tehosteita sekä 2D ja 3D -grafiikoita luovasti yhdistelemällä. Näin saadaan parhaiten aikaan tarinallinen, vaikuttava ja tunteisiin vetoava kokonaisuus. Elämyksellinen liikkuva grafiikka tuo uutta syvyyttä sekä markkinointiin että viestintään.

Animaatiot voidaan kategorisesti luokitella eri lajityyppeihin. Päälajityyppejä ovat perinteinen piirrosanimaatio, 2D ja 3D -animaatiot sekä liikegrafiikka. Tehosteet liittyvät sekä animaatioiden että videoiden sisällä olevien yksityiskohtien huomioarvon lisäämiseen. Tällainen detalji voi olla vaikka hintatieto. Tehosteiden avulla voidaan voimistaa viestin tuottamaa tunnereaktiota.

– Kun halutaan tarinallisuutta, vaikuttavuutta ja voimakasta tunteisiin vetoamista, kannattaa yhdistää animaation erilaisia lajityyppejä. Silloin animaation tekijältä edellytetään monipuolista osaamista eri ohjelmistojen ja tuotantotekniikoiden hallinnassa, kertoo Janne Korhonen People Group Academysta (PGA).

Elämyksellinen liikkuva grafiikka sopii sekä markkinointiin että viestintään

Liikegrafiikka on tyypillinen animaatiotuotanto esimerkiksi silloin, kun halutaan elävöittää esimerkiksi yrityksen ilmettä logoanimaatiolla. 2D ja 3D -grafiikoiden vaikuttavuutta voidaan entisestään lisätä virtuaalisen ja lisätyn todellisuuden ratkaisuilla. Näin voidaan erottautua kilpailijoiden sisällöistä ja saadaan parempi huomioarvo omalle mainoskampanjalle.

– Viestinnällisissä toteutuksissa 2D ja 3D -grafiikat tekevät asioista havainnollisempia ja ovat jo joillekin lähes korvaamaton apuväline. Tämä pätee esimerkiksi uutisointiin, mutta myös tiedottamiseen. 3D-grafiikalla pystytään myös visualisoimaan asioita jo suunnitteluvaiheessa, jolloin muuta kuvallista materiaalia ei ole vielä saatavilla. Tästä hyvänä esimerkkinä ovat arkkitehtuurikilpailut ja useat tapahtumat, Korhonen huomauttaa.

– Usein toteutus on 3D-grafiikalla jopa helpompaa tai halvempaa kuin kuvaamalla autenttista kohdetta. Ammattimaisessa toteutuksessa päästään myös täysin fotorealistiseen jälkeen ja lopputulokseen, vakuuttaa Korhonen.

Ohjelmistojen käyttö ja tekniikka vaativat eniten koulutusta

Animaatioissa, tehostetuotannossa sekä 2D ja 3D -grafiikoissa on usein haasteellista niihin liittyvä uudenlainen tekniikka ja ohjelmistot. Tämä on totta varsinkin silloin, kun mennään aivan uudelle osaamisalueelle esimerkiksi 3D-grafiikan kanssa. Ohjelmien koko logiikka toimii aivan eri tavalla, kuin mihin on aiemmin totuttu esimerkiksi Adoben ohjelmien kanssa.

– Ohjelmien käyttö ja niissä tarvittavat tekniikat tuntuvat olevan yleisemmin haastavia opiskelijoille, eivät niinkään sisällöntuotanto tai ideat. Tähän ongelmaan auttaa luonnollisesti parhaiten oikeanlainen koulutus, muistuttaa kouluttaja Teemu Tiitinen PGA:lta.

Toisille opiskelijoille on haasteellista hahmottaa animaatio- tai 3D-tuotantojen kokonaisuuksia. Tuotannot koostuvat aina monista eri osista ja muodostavat lopulta lähes väistämättä suuren kokonaisuuden. Jotta kokonaisuuden toiminnan ymmärtää paremmin, on se osattava omassa mielessä pilkkoa tarpeeksi pieniksi paloiksi.

– Aluksi kannattaa uuden ajattelutavan oppimiseen käyttää runsaasti aikaa. Jos tukena on hyvä tutori ja kattava opetusmateriaali, niin se nopeuttaa selvästi oppimista ja uusien asioiden omaksumista, toteaa Tiitinen.