Luova markkinointi ja luovuus ylipäätänsä eivät ole vain onnekkaille siunattuja lahjoja. Ne ovat yksilöiden ja organisaatioiden toiminnan ja ajattelukyvyn perusominaisuuksia, jotka kehittyvät ja paranevat monipuolisen harjoittelun seurauksena. Ne myös tylsistyvät ja kangistuvat harjoituksen puutteesta tai liian yksipuolisen harjoituksen vuoksi.

Esimerkin ajattelumme kankeudesta ja luovuuteemme liittyvistä haasteista esittää Olli Ahlroos, joka on on Plato Philosophy Management Oy:n toimitusjohtaja. Esimerkki ei suoraan liity markkinointiin tai viestintään, mutta kuvastaa aika hyvin myös niihin liittyviä ongelmia ja haasteita. Olli lainaa esimerkkitehtävässään luovuustutkija Balder Onarheimilta. Tehtävä on seuraava:

”Kopioi alla oleva kuvio paperille ja yhdistä kuvan pisteet neljällä suoralla viivalla nostamatta kynää paperista.”

– Jos yksi piste jää yhdistämättä, ei hätää. Niin jää melkein jokaisella, joka yrittävät ratkaista tehtävää ensimmäistä kertaa. Mutta kun katsomme tehtävänantoa uudelleen, huomaamme, että siinä ei määritelty viivojen sallittua pituutta tai sitä, että niiden täytyisi päättyä kuvion pisteisiin. Oletimme tällaisen rajoituksen ja lisäsimme sen tehtävänantoon ihan itse. Emmekä edes huomanneet sitä. Näin kankeasti me usein ajattelemme myös markkinoinnissa ja viestinnässä, toteaa Ahlroos.

Mutta kun palaamme tehtävänantoon ja kyseenalaistamme ennakko-oletuksiamme, löydämme esimerkiksi seuraavanlaisen ratkaisun:

Jos tutkimme tehtävänannossa käytettyjen sanojen merkitystä ja omia ennakkokäsityksiämme huomaamme, että tähänkin ratkaisuun liittyy rajoituksia ja sääntöjä, joita itse lisäämme tehtävään.

– Tehtävänannossa ei esimerkiksi sanota mitään siitä, mitä ”pisteiden yhdistäminen” tarkoittaa. Miksi siis oletamme, että viivojen täytyy kulkea pisteiden keskikohtien kautta? Kun kyseenalaistamme ennakkokäsityksemme ja todella tutkimme tehtävänantoa, huomaamme, että tehtävä on ratkaistavissa monella erilaisella tavalla, jatkaa Ahlroos.

– Viimeinen ratkaisu sopii hyvin työelämään ja todistaa sen, että meidän ei kannata ajatella pelkästään oman ”laatikkomme” ulkopuolella olevia asioita vaan ongelmat voidaan ratkaista luovasti ja keskustellen myös ”laatikon” sisällä. Luova markkinointi ja viestintä voivat toimia tehokkaasti myös tällä tavalla, sanoo Ahlroos.