Hyvä tiedote eroaa hyvästä sisältömarkkinoinnista vain vähän. Jos tiedotteen sisältö on kiinnostava, syntyy siitä myös hyvää sisältömarkkinointia. Pirstoutuneiden yleisöjen ja monien viestintäkanavien maailmassa sisältöjen räätälöity kierrättäminen kannattaa. Saman “tuuban” syytäminen sellaisenaan joka paikkaan ja kanavaan ei sen sijaan toimi.

Mediasuhteiden päätarkoituksena on saada oma viesti läpi toimituksellisessa mediassa. Sisältömarkkinoinnilla on puolestaan tarkoitus jakaa omille asiakkaille hyödyllistä sisältöä, jonka yhteydessä voit myös markkinoida tuotteitasi ja palvelujasi. Molemmat perustuvat samoihin asioihin: kiinnostaviin, merkityksellisiin ja hyödyllisiin sisältöihin.

Useat journalistit eivät omien sanojensa mukaan halua saada tiedotteita, jotka muistuttavat valmiita uutisjuttuja. Väite pitää ehkä toimitusten kahvipöytäkeskusteluissa paikkansa, mutta valmiiseen uutisjutun muotoon tiedotteet kannattaa siitä huolimatta kirjoittaa:

1. Kiinnostava otsikko
2. Otsikkoa hyvin tukeva ingressi
3. Hyvä tarina, joka sisältää paljon kiinnostavia yksityiskohtia

Muista myös
4. Lisätietojen antaja (joka on myös median tavoitettavissa!)
5. Linkkejä kuviin, videoihin, infografiikoihin ja muuhun syventävään sisältöön

Hyvä tiedote sopii median copy-paste -käyttöön

Jatkuvasti yleistyvässä copy-paste -toimitustyössä (jota journalistien mukaan ei laatumediassa tosin edes harrasteta) hyvin tehty ja uutismainen tiedote on kaikkien etu. Hyvää sisältöä syntyy hyvästä tiedotteesta mediaan helposti.

Kun tiedottaja on tehnyt hommansa huolella, ei mediaan päädy tätä kautta edes kiusallisia asiavirheitä. Minulle on moni tiedottaja kertonut kauhutarinoita siitä, kuinka heidän huolella mietitty ja asiavirheetön tiedotetekstinsä on mediassa muuttunut virheitä sisältäväksi artikkeliksi. Faktojen tarkistuksen pitäisi olla mediassa edelleen ykkösasia, mutta kiireisessä julkaisutahdissa mutkien suoristaminen näkyy välillä myös median sisällöissä.

Hyvä tiedote on sekä kiinnostava että merkittävä

Hyvin tehty mediatiedote on luonnollisesti jo sellaisenaan erinomaista sisältömarkkinointia: uutiskynnyksen ylittävä sisältökokonaisuus, joka on lukijalleen sekä kiinnostava että merkittävä. Oli lukija sitten journalisti tai asiakkaasi.

Kun olet tällaisen sisällöllisen kultakimpaleen synnyttänyt, niin mikset jakaisi sitä mediajakelun lisäksi eteenpäin myös artikkelina www-sivullasi sekä erilaisissa somepalveluissa?

Jokainen tiedote tai artikkeli pitää kuitenkin räätälöidä jokaiseen mediaan, kanavaan ja palveluun sopivaksi. Samat sisältöpainotukset eivät sovi kaikkialle sellaisenaan. Oman työmäärän kannalta tämä on valitettavaa, mutta sisällön kuluttajan kannalta siunaus.