Videon luvat on syytä laittaa kuntoon jo hyvissä ajoin ennen kuvausten aloittamista. Kun kuvaat videoita tai otat valokuvia markkinointi- tai viestintätarkoituksessa, niin pyydä lupa kaikilta otoksissa näkyviltä henkilöiltä. Tee selvät sopimukset työntekijän ja työnantajan välillä siitä, kenellä on oikeudet kuvattuun aineistoon.

1. Pyydä lupa kaikilta videossa näkyviltä henkilöiltä

  • Kun kuvaat markkinointi- tai viestintävideota, niin sinulla ei ole aivan samoja oikeuksia kuin tv-uutisten kuvaajalla. Journalistin maailma on markkinoijaa avoimempi.
  • Julkisella paikalla kuvaaminen on kaikille luvallista. Markkinointi- ja viestintävideoita kuvattaessa on kuitenkin syytä pyytää lupa kaikilta niiltä henkilöiltä, jotka ovat videon kautta tunnistettavissa. Varmuuden vuoksi.
  • Jos lupaa ei ole kysytty, niin videolta tai kuvasta tunnistettavalla henkilöllä on oikeus korvaukseen. Tämä koskee niin taviksia kuin julkkiksiakin.
    Yksityisyydensuoja on Suomessa vahva. Samat rajoitukset koskevat niin videoita, valokuvia kuin piiroksiakin.

Oman organisaation henkilöstöä saa yleensä kuvata, mutta kuvaamiselle on oltava jokin selvä tarkoitus. Kuvaaminen tiedotus- ja viestintäkäyttöön on riittävä tarkoitus. Näin esimerkiksi oman organisaation lehdistötilaisuudessa kuvattu esittelyvideo voidaan julkaista organisaation verkkosivuilla luvallisesti vaikka videossa näkyviltä ja tunnisteltavilta oman organisaation edustajilta ei olisikaan pyydetty sitä varten erityistä lupaa. Näissä tilanteissa olisi kumminkin hyvä ilmoittaa asia mahdollisimman selkeästi, ettei tilanne tule kenellekkään yllätyksenä.

2. Jos kuvaat lapsia, niin ole erityisen tarkkana

  • Videolla esiintyminen ei saa johtaa siihen, että ihminen joutuu epäedulliseen valoon. Tästä on esimerkkinä muun muassa ruokajonon kuvaaminen televisioon, jolloin osa jonottaneista henkilöistä oli tunnistettavissa.
  • Lasten käyttämistä markkinointikuvissa tai -videoissa kannattaisi välttää, jos vain mahdollista. Laki suojelee lasten oikeuksia Suomessa erityisen vahvasti.

3. Tee selvä sopimus siitä, kuka kuvatun aineiston oikeudet omistaa

Hiukan yksinkertaistettuna tilanne on seuraava: Jos kuvaat markkinointi- ja viestintämateriaalia, niin pääsäännön mukaan sinulla itselläsi, siis video- tai valokuvaajalla, on kaikki oikeudet kuvattuun materiaaliin. Jotta työnantajallasi olisi oikeus käyttää materiaalia, on siitä oltava jonkinlainen sopimus työntekijän ja työnantajan välillä. Tästä syystä sopimusten tekeminen on videoiden ja valokuvien oikeuksien kohdalla enemmän kuin suotavaa.

  • Jos muuta ei ole sovittu, niin kaikki oikeudet ovat kuvaajalla.
  • Jos oikeuksia on siirretty kuvaajalta jollekin muulle, niin se pitää kyetä todistamaan.
  • Tee sopimukset paperille tai sähköpostitse. Muista arkistoida sopimukset huolellisesti.

Lähde: IPR University Center