Viestinnän koulutus on panostus henkilökohtaiseen ja organisaatiosi tulevaisuuteen. Viimeistään nyt talouden vihdoinkin kasvaessa kannattaisi katse suunnata eteenpäin: miten hyvin minä ja organisaationi osaamme navigoida tulevaisuudessa viestinnän ja markkinoinnin risteyksissä ja kapeikoissa?

– Tulevaisuus vaatii jatkuvaa oppimista. On hälyttävää, että taloudellisesti huonoina aikoina koulutuksesta ja valmentautumisesta tingitään. Eteenpäin suuntautuminen vaatii uusia ideoita ja uudenlaista tekemistä, ja valmennuksista saa yleensä näihin uutta energiaa, toteaaa Inforin asiakkuuspäällikkö Laura Sarparanta.

Hän toivoisi myös riskien ottamisen lisääntyvän, sillä Suomessa varmistellaan asioita edelleen ihan liikaa.

– Meillä mietitään aivan turhaa sitä, mitä muut meistä ajattelevat. Uuden kokeilemisen rajan tulisi olla organisaatioissa matalammalla ja asiakkaat pitäisi voida ottaa mukaan kehitystyöhön, jatkaa Sarparanta.

Viestinnän koulutus ja tulevaisuus: videot, videot ja videot

Videoiden käyttö tulee Sarparannan mukaan lisääntymään viestinnässä ja markkinoinnissa selvästi. Hyvät esiintymistaidot ovat jatkossa yhä tärkeämmät, sillä ihmiset antavat kasvot organisaatioilleen. Viestintä tai markkinointi eivät voi olla enää kasvottomia, ja uudet erottautumistekijät kilpailijoihin täytyy etsiä ja löytää.

– Esille nousevat ne henkilöt ja organisaatiot, jotka osaavat kertoa tarinoita ja välittää tunteita. Pitää olla rohkeutta nostaa koskettavat viestit esiin ja julkisiksi. Massaan ei ole enää varaa hukkua, ennustaa Sarparanta.

Unohda gurut, seuraa ja ennakoi ilmiöitä

Viestinnässä ja markkinoinnissa ovat omat gurunsa, joita toiset seuraavat ja toiset eivät. Guruksi nouseminen saattaa olla melko helppoa, mutta guruna pysyminen on usein työn ja tuskan takana.

– Jokainen yksilö valitsee itse omat gurunsa, jota seurata. Kysyin isolta joukolta tuttuja viestintäpäälliköitä eri toimialoilta, että keitä heidän gurunsa ovat. Yhtä ainoaa ”gurua” ei noussut esiin. Esimerkiksi ministeriöistä käsin eri asiat ovat mielenkiintoisia ja seuraamisen arvoisia kuin vaikkapa teollisuudessa tai viestintätoimistossa, huomauttaa Sarparanta.

Guruja olennaisempaa on Sarparannan mielestä ajan ilmiöiden seuraaminen ja ennakointi: läpinäkyvyys, avoin ja nopea kriisiviestintä, tarinallisuus ja osallistaminen.

– On fiksua seurata sekä omaa alaa että laajalti yleisiä ilmiöitä yhteiskunnassa. Viestintä seurailee aina jonkinlaista ”ajankuvaa”, mutta on usein myös edelläkävijä.