Sisältömarkkinoinnin sudenkuopat uhkaavat yrityksiä ja yhteisöjä, jos sisältömarkkinointia tehdään huolimattomasti. Tarkoitus on kertoa asiakkaillesi ja sidosryhmillesi kiinnostavia ja hyödyllisiä tietoja – ja siinä samalla voit myös markkinoida heille omaa osaamistasi. Salailu, vedätys ja huijaus eivät kuulu sisältömarkkinointiin vaan ainoa toimiva periaate on avoimuus. Sisällön kiinnostavuudesta ei saa yhtään tinkiä.

Sisältömarkkinointi ei ole millään tavalla uusi asia. Sen perinteisin muoto ovat painetut asiakaslehdet. Niiden avulla yritykset ovat jakaneet tietoa omista tuotteistaan ja palveluistaan asiakkailleen. Perinteisen sisältömarkkinoinnin voimasta kertoo se, että aina viime vuosiin saakka asiakaslehdet ovat olleet lähes ainoa painetun viestinnän muoto, joka ei ole kokenut suurta romahdusta.

– Asiakaslehtien ohi ovat nousseet sähköiset sisältömarkkinoinnin kanavat. Niiden etuna ovat matalat aloituskustannukset, helppo jakelu ja erinomainen mitattavuus. Jatkuvasti päivittyvät verkkosivut, uutiskirjeet ja kiinnostavan tiedon jakaminen somepalveluissa ovat toimivia ja helposti käyttöön otettavia sisältömarkkinoinnin muotoja, toteaa mediakouluttaja Kai Tarkka Truesta.

”Missä meidän asiakkaat ovat ja mitä he haluavat kuulla?”

Sisältömarkkinoinnin on uudistuttava jatkuvasti, sillä uusia kanavia ja palveluja syntyy koko ajan. Missä sinun asiakkaasi ja sidosryhmäsi ovat, siellä pitäisi sinunkin olla kiinnostavien sisältöjesi kanssa. Kanavan ja palvelun lisäksi myös sisällön muodolla on merkitystä. Toinen tykkää tekstistä, toinen kuvista ja kolmas taas videoista.

– Rautainen sisältö ei synny itsestään. Kiinnostavaa sisältöä voit tuottaa vain silloin, kun tiedät, mistä asiakkaasi ja sidosryhmäsi ovat kiinnostuneita. Siksi sisältömarkkinoinnissa on olennaista jatkuva mittaaminen. Se sisältö, mikä mittausten mukaan toimii ja mistä asiakkaasi ovat kiinnostuneita, sitä sisältöä kannattaa tuottaa. Se, mikä taas ei toimi, se kannattaa unohtaa mahdollisimman nopeasti, toteaa Tarkka.

Sisältömarkkinoinnin sudenkuopat: Erota sisältö ja markkinointi toisistaan

Perinteisessä mainonnassa ostetaan omalle asialle julkaisutilaa mediasta, esimerkiksi mainostila lehdestä tai mainosspotti television halutusta ohjelmasta. Markkinoinnin kustannukset ovat korkeita, joka johtuu saavutettavan yleisön määrästä: myös se on hyvin suuri. Sisältömarkkinoinnissa lähtökustannukset ovat pienet ja kohdistaminen helpompaa: välitetään tietoa ja kiinnostavaa sisältöä vain niille henkilöille, jotka luultavasti ovat asiasta kiinnostuneita. Ei tuputeta omaa viestiä väkisin koko kansalle.

Kuten journalismissa, myös sisältömarkkinoinnissa on olennaista kiinnostavan sisällön ja suoran markkinoinnin erottaminen toisistaan. Ihmiset eivät halua lukea mainoksia ja tulla vedätetyiksi piilotetulla tai salakähmäisellä markkinoinnilla, toteaa Tarkka.

Siksi itse suosin sellaista sisältömarkkinointia, jossa kiinnostava sisältö on selvä oma kokonaisuutensa ja vastaavasti samaan aihepiiriin liittyvä markkinointisisältö omansa. Näin eivät puurot ja vellit mene asiakkaalla sekaisin. Tämä järjestely pitää myös meidät sisältömarkkinoijat kuuliaisina pääperiaatteelle: tarjoa kiinnostava sisältö ensin ja markkinointisisältö vasta sen jälkeen, painottaa Tarkka.