Tehokas tapahtumamarkkinointi perustuu mitattaviin tavoitteisiin, tunne-elämyksiin ja tapahtuman vaikuttavuuteen. Suomalaisten tapahtumamarkkinoijien olisi erityisesti syytä panostaa tapahtumien vaikuttavuuden mittaamiseen. Ilman sitä ei ole luvassa nykyistä parempia tuloksia.

Wikipedia: ”Tapahtumamarkkinointi on markkinoinnin menetelmä, joka perustuu elämyksiä antavien tapahtumien järjestämiseen jollekin organisaation sidosryhmälle. Tavoitteena on vahvistaa yrityksen tai sen tuotteen brändiä varta vasten suunnitellun ja rakennetun tapahtuman avulla.”

Björn Wigforss on pitkään sekä suomalaisen että kansainvälisen tapahtumamarkkinoinnin parissa työskennellyt riikinruotsalainen. Mm. Microsoft Suomen tapahtumista pitkään vastannut Wigforss työskentelee nykyisin digitaalisten palvelujen markkinapaikkoja kehittävässä Tecnotree Oyj:ssä.

Björnin huoneentaulu jokaisen tapahtumamarkkinoijan seinälle on seuraava:

  • Aseta aina itsellesi mitattavat tavoitteet – ja arvioi, kuinka hyvin olet saavuttanut ne
  • Mieti huolella, mitä tapahtumasi yleisö haluaa ja odottaa / mitä sinä haluat yleisösi tuntevan – ja toteuta se
  • Suunnittele koko tapahtumalle ja sen markkinoinnille suunnitelma, joka alkaa jo paljon ennen tapahtumaa, mutta joka jatkuu vielä varsinaisen tapahtuman jälkeenkin.

Mittaamisen vähyys johtaa laskevaan kierteeseen

Wigforssin mukaan monet suomalaiset yritykset eivät vielä ymmärrä, kuinka tapahtumien avulla voidaan kasvattaa yrityksen taloudellista tulosta. Kun tapahtumien vaikuttavuutta ei mitata riittävästi, ei tapahtuman jälkeen voida todistaa, mikä yksittäisen tapahtuman vaikutus yrityksen taloudelliseen tulokseen on ollut. Siksi tapahtumiin ja tapahtumamarkkinointiin ei monissa yrityksissä kertakokeilun jälkeen enää panosteta. Todisteet tapahtuman tuloksellisuudesta kun puuttuvat.

– Suomessa panostetaan tapahtumiin ja tapahtumamarkkinointiin vähemmän kuin muualla maailmassa.Tapahtumabisnes on Suomessa vielä melko pientä, alan toimijoita on vähän ja ne ovat kooltaan melko pieniä. Mahdollisuudet alan voimakkaaseen kasvuun ovat siis olemassa, uskoo Wigforss.

– Pienemmillä tapahtuma budjeteilla ei välttämättä synny huonompaa tapahtumamarkkinointia. Parhaat suomalaiset tapahtumien järjestäjät ja markkinoijat ovat aivan yhtä korkealla tasolla kuin heidän kansainväliset kilpailijansakin, sanoo Wigforss.

Tehokas tapahtumamarkkinointi vaatii oikeat työkalut

Kun pyydän Björn Wigforssia listamaan tapahtumamarkkinoinnin kanavat paremmuusjärjestykseen, on lista tämän näköinen:

1. Facebook ja FB-markkinointi
1. Yrityksen oma tapahtumasivu
1. Erityiset tapahtumasovellukset (videoita, chat, äänestyksiä jne)
2. Sähköpostimarkkinointi (erityisesti B2B:ssä)
3. Tv- ja radiomainonta (isoissa yleisötapahtumissa)
4. Twitter ja Twitter-markkinointi (lisämausteena)
5. Bannerit (lisämausteena)

Suomalaisia tapahtumamarkkinointiguruja

Björn Wigforss on työskennellyt useiden suomalaisten tapahtuma-alan ihmisten ja organisaatioiden kanssa. Hänen listansa kiinnostavista suomalaisista tapahtumamarkkinoinnin ammattilaisista näyttää seuraavalta:

MacWell Creative’s
Tapaus
Woltti Group
Lataamo
Touch Worldwide
Timo Kiuru