Somen mittaaminen ja analysointi kulkevat aina käsi kädessä: mitä mittarit kertovat somessa tapahtuvasta toiminnastani ja kuinka voin analyysin kautta parantaa tuloksiani. Helppoa kuin heinänteko? No ei aina, mutta oikea asenne ja työkalut helpottavat tuskaa kummasti.

Organisaation toiminnan pitäisi olla somessa tavoitteellista ja organisaation strategiaan kytkettyä – kuten kaiken muunkin toiminnan. Kun tavoitteet ovat selvät, voidaan valita onnistumisen parhaiten todentavat mittarit.

– Mittareiden tavoitteena on siis ensisijaisesti kertoa, onko tavoitteisiin päästy. Tuloksia voidaan sitten käyttää mm. oman työn tulosten todentamiseksi ja työn merkityksen osoittamiseksi muille, sanoo konsultti Sanelma Helkearo M-Brainilta.

Somen mittaaminen ja analysointi: oikeat mittarit – oikeat tulokset

Somen mittaaminen pitää aina aloittaa tavoitteiden asettamisesta. Tavoitteista riippuen valitaan sitten oikeat mittarit, mietitään kuinka usein kannattaa mitata ja millä tavoin mittauksen tuloksia tulee analysoida.

– Pelkästä mittaamisesta ei ole mitään hyötyä ellei mittaamisen tuloksia myös analysoida. On siis syytä selvittää, mitä mittaustulokset käytännössä tarkoittavat, jatkaa Helkearo.

– Kun mittaustulosten merkitystä pohditaan laajemmin, päästään tilanteeseen, jossa mittaminen auttaa konkreettisesti myös olemassa olevan strategian toimivuuden arviointia ja oman toiminnan kehittämistä.

Osuva vai helppo mittari?

Sosiaalisen median mittaamiseen on olemassa paljon valmiita mittareita. Osa niistä on some-kanavien itsensä tarjoamia, mutta myös erilaisia kaupallisia ja maksuttomiakin mittausvälineitä on runsaasti. Ne on usein hyvin helppoa ottaa käyttöön, mutta vasta tavoitteista riippuu, ovatko ne juuri niitä mittareita, joita kannattaa seurata.

– Olennaisempaa, kuin miettiä mittareiden ja mittaamisen helppoutta, on miettiä niiden osuvuutta. Ei ole suurtakaan väliä, onko mittaaminen helppoa, jos käyttämäsi mittarit eivät kerro, miten olet onnistunut tavoitteidesi saavuttamisessa. Näiden vääriin tavoitteisiin perustuvien mittaustulosten analysoinnistakaan ei ole sinulle juuri mitään hyötyä, muistuttaa Helkearo.