Sisältöguru Ann Handley vie PING Helsinki Business Festivalin kuulijat 28.4.2017 tulevaisuuteen ja puhuttelevien sisältöjen äärelle. Handley toimii ”Chief Content Officerina” valmennus- ja koulutusyritys MarketingProfsissa. Handleyn sisältömarkkinointia ja digivaikuttamista käsittelevät kirjat tunnetaan maailmanlaajuisesti alan perusteoksina.

Ann Handley on toimittajataustainen sisältömarkkinoinnin pioneeri. Hän on kouluttanut sisältömarkkinointia ja kirjoittanut sisältömarkkinoinnista sen syntyhetkistä lähtien. Handleyn puheissa eivät toistu asiakkaat tai kohderyhmät, vaan yleisö. Hänestä jokaisen brändin on ymmärrettävä, että vastassa on yleisö, jonka huomio ja kiinnostus on voitettava. Kiinnostuksen herättämiseksi ei riitä mikä tahansa sisältö – sisällön täytyy olla ylivertaista.

Sukellus sisältömarkkinoinnin tulevaisuuteen

Handleyn viesti on, että tarvitaan suurempia ja rohkeampia tarinoita. On oltava uskallusta puhua isoon ääneen, nöyryyttä kuunnella sekä kuulostella yleisön tuntemuksia ja tarpeita. Sisältö- ja vaikuttajamarkkinoinnin ei pidä olla kampanjatekemistä vaan jatkuva prosessi – vuoropuhelua brändin ja yleisön välillä. Vain siten sisältömarkkinoinnilla voidaan saavuttaa tuloksia, joilla on merkittävä vaikutus liiketoiminnan kasvulle.

28.4. puheenvuorossaan Handley käy läpi myös markkinointiin liittyviä uhkia. Toisaalta hän taas kertoo, miten teknologiaa voidaan hyödyntää parempien sisältöjen tekemisessä.

Sisältöguru neuvoo: ”Markkinoija, älä markkinoi”

Handleyn mukaan ensi vuoden suurin mahdollisuus on tehdä markkinointia, joka ei tunnu markkinoinnilta. Sisältöjen tulee palvella yleisöä ja antaa heille arvoa. On ajateltava uusilla aivoilla; laitettava yleisö aina etusijalle ja uskallettava jättää brändi ja tuotteet taka-alalle.

Brändien suurimmaksi haasteeksi Handley listaa vaikeuden olla puhumatta itsestään ja tuotteistaan – koska niin on tehty aina. Toisaalta juuri se puhumattomuus, eli huomaavaisuus, tuo suurimman merkityksen yleisölle.

Ja se merkitys vaikuttaa – eli myy.