– Suomalainen media on kriisissä ja sen suurin ongelma on ollut pitkään terveen itsetunnon puute ja omasta perustehtävästä eksyminen. Media saa kiittää ongelmistaan vain itseään, toteaa toimittaja Jussi Lähde.

Monessa mediamelskeessä mukana ollut Jussi Lähde katselee suomalaista mediaa useista eri näkökulmista. Tervettä itsetuntoa voisi medialla ainakin olla Lähteen mielestä enemmän. Median olisi myös löydettävä uudestaan perustehtävänsä. Eikä tässä vielä kaikki.

– Mediayhtiöiden hallituksissa on jo vuosia yliarvioitu pelonsekaisesti verkkomedian ja sosiaalisen median vaikutusvaltaa. Niiden kaupallista ja sisällöllistä arvoa on liioiteltu. Varsinkin printtimedia on pullollaan juttuja, jotka pohjimmiltaan vain opettavat asiakkaita kääntymään somen ja verkkomedian puoleen. Tämä on ihan pölvästien touhua, sanoo Lähde.

Suomalainen media on kovassa puristuksessa

Journalismi on länsimaissa kovassa puristuksessa. Samoin Suomessa. Yhtenä syynä on se, että sisällön tuottaminen ja jakaminen onnistuvat keneltä tahansa. Valemediat sekoittavat tarua ja totuutta surutta keskenään, jolloin aivan selvät valheetkin päätyvät helposti julkisuuteen keskustelunaiheiksi. Tässä on toisaalta myös laatujournalismin mahdollisuus.

– Hyvä journalismi on high end –tuote, josta ihmiset ovat valmiita maksamaan, uskoo Lähde.

– Median itse tuottama ilmainen sisältö murentaa kuitenkin kuluttajien uskoa mediaan. Miksi yleisö uskoisi sellaiseen mediaan, joka ei usko itse itseensä? kysyy Lähde.

Yksisuuntainen viestintä ei enää toimi

Markkinointiviestinnän ammattilaisten olisi syytä mediasuhteita pohtiessaan kiinnittää huomiota oman yrityksen tai yhteisön rakenteisiin.

– Liian hierarkkiset rakenteet, joissa viestintä nähdään yksisuuntaisena toimintana, ovat hyvin alttiita karkeille virheille ja huonolle mediakäytökselle, sanoo Lähde.

Jussi Lähde on mukana Tehokas mediaviestintä 2017 -koulutuksessa 25.1.2016 Tampereella.

Tutustu koulutukseen